Thursday, April 11, 2024

PRENTSA // PRENSA // PRESSE

Hemen jarriko ditugu manifestuari buruz argitaratutako prentsa-artikuluak:

Aquí iremos colgando los diversos artículo de prensa publicados en relación al manifiesto:

Voici les articles de presse publiés sur le manifeste:


2024ko apirilaren 11an:


Thursday, March 21, 2024

MANIFESTUA / MANIFIESTO / MANIFESTE

(más abajo en castellano)

(à la fin en français)


MEGAPROIEKTU BERRIZTAGARRIEN EGUNGO HEDAPENAREN AURKA ETA BIZITZAREN ALDE

 

Non gaude?

Oso krisi ekosozial sakona bizi dugu. Maila ekologikoan, gure soroak pobretzen ari dira monolaborantzaren ondorioz, gure ibai kutsatuak gero eta emari txikiagoz daude eta elurra ari da eskasten Gorbeian eta Pirinioetan.  Maila sozialean, gero eta gehiago dira hilaren amaierara iristeko zailtasunak dituzten pertsonak, hotza eta beroa pasatzen dutenak eta ilunpetan bizi direnak, argiaren eta gasaren fakturei aurre egitea ezinezkoa zaielako. Bitartean, gerra munduan zehar hedatzen ari da. Babes bila datozen pertsonek Mediterraneoan hiltzen jarraitzen dute. Eskuin  muturra eta autoritarismoa indarra hartzen ari dira Europa osoan. Euskal Herriko gizarte-eredua zalantzan dago. Pentsaezina zena arrunt bihurtu da, eta krisia gure normaltasun berria da.

 

Nola iritsi gara honaino?

Hazkunde ekonomiko, ondasun eta zerbitzu ororen merkantilizazio, erregai fosil eta globalizazio kapitalistaren aldeko apustuak porrot egin du. Gainera, estrukturalki bidegabea eta jasanezina den bizimodua izan da. Hego Euskal Herria gaur egun digestore fosil eta industrial izugarria da. Egun duen osasun ona salgaien etengabeko zirkulazio globalaren eta etekinen banaketa desorekatuaren mende dago. Hau da, gure aberastasuna, monopolizatuta eta modu desorekatuan banatuta dagoena, ezingo litzateke eman Hego Globaleko estraktibismoa eta zapalkuntzarik gabe, nazioarteko logistika eta garraiorik gabe (erregai fosil merke eta kutsatzaileetan oinarritzen dena), prozesu industrialek eragindako suntsipen ekologikorik gabe eta krisi klimatikoaren erantzule nagusietako bat den eta gure Herrialdeko BPGaren % 25etik gora den automobila bezalako kontsumo-ondasunen esportazio iraunkorrik gabe.

Honek guztiak aldi berean menpeko eta kaltebera egiten gaitu. Menpekoak, bizimodu hau ezinezkoa litzatekeelako espoliatzen ditugun pertsona eta lurralde horiek guztiak gabe. Baina baita kalteberak ere, kate logistiko erraldoi horien etenaldi edo ezegonkortze orok eragotzi egingo bailuke gure lurraldearen eta bertako biztanleen, eskaerei - eta ez beharrei - eustea. Era berean, bizimodu hori bidegabea eta jasanezina ere bada. Ez da bidezkoa, ezin izango litzatekeelako maila globalean eman. Bestetik, ezingo genioke bizimodu honi eutsi gizon eta emakume, edo munduko beste leku batzuekiko harreman hierarkikorik gabe. Ez eta sistema beraren barne gatazkarik gabe, hala nola esplotazioa eta desberdintasun soziala. Bizimodu hau jasanezina ere bada, hazkundearekiko dugun obsesioa zuzenean lotuta baitago gero eta energia gehiago behar izatearekin, honek dakarren gero eta bizkorragoa den suntsipen ekologikoarekin batera (ez dena soilik klimatikoa).

 

Zer irtenbide eskaintzen zaizkigu?

Teorian gure bizimodua ukitu gabe utziko lituzketen trantsizio berde eta digitalak eta aldaketa teknologikoak edonon dira entzungai. Aldi berean, trantsizio mota hauek gauden atakatik aterako gintuzketela esaten zaigu.. Musika horren erritmora, Hego Euskal Herrian, enpresa-sareak, oligopolio energetikoak eta alderdi politikoek egokitzapen-plan propioa prest jarri dute eta Klima Aldaketari buruzko Lege autonomikoetan islatu dute. Lehenik Nafarroako Parlamentuan eta berriki, Gasteizkoan. Neurri bateraino parteka genezakeen diagnostiko batetik abiatzen dira. Baina soluzio partzial, murriztaile eta engainagarriak diren proposamen partzialak egiten dizkigute, egungo kontsumo-mailak mantentzea helburu dutenak, maila hauen gure planetaren mugak gainditzen dituztelarik. Testuinguru horretan, deskarbonizazioaz hitz egiten digute. Baina gero praktikan, bakarrik ekonomiaren elektrifikazioaz ari dira eta isuri kutsatzaile horiek beste latitude batzuetara esternalizatzen dituzte, Europatik kanpo, horien kalteak hautematen ez diren tokietara. Pixkanaka, ikusten dugu energia-kontsumoa murrizteko konpromisoak ez direla zin egin bezalakoak. Ez datoz mekanismo zehatzekin batera, eta deskarbonizazioaren helburua  isuri garbietara mugatzen dira, eremu autonomiko edo estatalean. Azken finean, botere ekonomikoek berriztagarrien makropoligonoak eta horiei lotutako azpiegiturak garatzeko karta zuria da.

Egungo garapen-ereduak honako mitoa elikatzen du: berriztagarri industrialek beste energia-erabilera batzuk ordezkatzea ahalbidetzen dutela, egungo kontsumo maila mantenduz.  Oraingoz, sistema berriztagarriek ekoizpen fosilaren hedapen gisa funtzionatzen dute, lehen mailako energia-iturrien benetako ordezkapen gisa baino gehiago. Horrenbestez, eztabaidatik eta trantsizio-planetatik kanpo geratzen dira  garapen teknologikoa ekarri behar duten egiturazko aldaketen aipamen esplizitu guztiak, baita beren helburuak gauzatu ahal izateko palanka boteretsuenak ere: elikadura- eta garraio-ereduak. Garraioak berak gure lurraldeko energia-kontsumoaren % 40 baino gehiago dakar.

Elite ekonomiko baten pribilegioak iraunarazten diren aldi berean, konponbide faltsuak eskeintzen dizkigute, egiazko konponbideek beharko luketena onartu gabe: oligarkia energetikoa erabat auzitan jartzea, hazkunde ekonomikoaren aginduarekin haustea, gure eredu produktibo eta energetikoa erabat eraldatzea, eta gure lurraldeen demokratizazioan sakontzea.

 

Zer proposatzen dugu?

Geure burua engainatzeari utzi behar diogu  eta behetik gorako desazkunde prozesu antolatu bat premiaz martxan jarri. Horrela bakarrik izango gara gai nahitaezkoak diren hiru gauzak aurrera eramateko: a) krisi klimatikoa geldiaraztea gure ekoizpenaren deskarbonizazio eta desfosilizazio erreal baten bidez; b) birsortze ekologikoaren alde lan egitea, gure ekonomia biosferara egokitzen dugun bitartean; eta, c) gure herriarentzat bidezkoak, berdinzaleak eta autonomoak diren bizitzak bermatzea.

Gure ustez, gure erantzukizuna ez da geure buruari galdetzea nola bermatuko dugun enpresek energia eta materialak kontsumitzen eta kapitala pilatzen jarraitzea. Edo nola eutsiko diegun hiri-aglomerazio handietako energia-kontsumoei eta materialei (modu jasanezinean gero eta biztanle gehiago biltzen baitituzte, isilean hartzen ari diren erabaki politikoen ondorioz). Euskal Herriko biztanleok herri mugimendu gisa dugun ardura nagusia beste bat da: bizitza eta lurraldea defendatzea.

Gure ustez, egungo suntsipen kapitalistari aurre egiteko aukera bakarra sozialki berrantolatzea da erori garen tranpatik ateratzeko. Egungo desio kapitalistak betetzeko zenbat lurralde behar den pentsatzeari utziko dioten bizimoduak berreraiki beharra daukagu. Desio horiek aldatu behar ditugu, gure lurraldearen neurrikoak izan daitezen. Horregatik, megaproiektu berriztagarri korporatiboenn garapen itsuaren aurrean, bizitzaren defentsarako eredu bat proposatzen dugu, Euskal Herrirako desazkunde-eredu bat, ondoko ardatzetan oinarriturik: 

1. Gure lurraldearen mugak kontutan hartu behar ditugu, ondoren zer bizitza motari eutsi diezaiokeen pentsatzeko. Gure ekonomiaren oinarriak berriztagarrien aprobetxamendua eta elikagaien ekoizpena izan behar dira, egungo menpekotasun fosil eta mineraletik ihes eginez. Gure bizimoduak eraldatzeko estrategiak adostu behar ditugu.  Gure kontsumoa, justizia eta birbanaketa oinarri hartuta, murrizteko. Agroekologiari bultzada indartsu emateko. Eta eskala txikiko autokontsumoaren aldeko apustu unibertsala,  komunitario eta demokratiko sustatu eta bermatzeko. Horrek ezinbestean ekarriko du egungo hiri eta industria eredua zalantzan jartzea eta berau eraldatzeko lanean hastea.

2. Egungo garapen berriztagarriaren helburua ez da fosilen zeregina ordezkatzea. Megaproiektu berriztagarriek sareko nodoak itotzen dituzte, eta linea elektriko handiak behar dituzte ekoitzitako energia husteko. Horrek energia-merkatu handi bat sortzen laguntzen du, kostuan lehiatu daitekeen teknologia orori lekua egiteko, Frantziako nuklearretatik Marokoko ziklo termikoetara. Horren aurrean, erregai fosilak alde batera utzi ahal izateko, produkzioaren birlokalizazioaren alde egiten dugu, bertako baliabideekin orekan egongo dena, baina estrategia energetikoak dibertsifikatuz elektrifikaziotik haratago. Elektrizitateak funtsezkoa izango da zenbait sektoreren deskarbonizazioan, baina egungo garapen-plana ez da gai elikagai, industria eta garraio sektoreen premiazko eta beharrezko deskarbonizazioari irtenbidea emateko.

3. Planteatzen den edozein energia esparruk bateragarria izan behar du berriztatze ekologikoa abian jartzeko betebeharrarekin, krisi klimatikoaren ondorioei aurre egiteko oinarria baita. Hala ere, hau egiteke dago oraindik. Egun entzun ditzakegun diskurtso anbibalenteak gorabehera, oraingo energia planak megaproiektu handien garapenera mugatzen dira modu akritiko batean. Izan ere, egungo trantsizio energetikoa 200 m baino gehiagoko dorre eolikoen eta fotovoltaikoen poligono handiak sustatzera mugatzen da. Honek eragin zuzena du hegazti-faunan, eta ekosistemen zatiketak biodibertsitatea mehatxatzen du.

4. Erakunde askok planteatzen digute enpresa transnazionalen esku dauden instalazio berriztagarri handien eredua bateragarria dela oinarrizko autokontsumo komunitario batekin. Zenbaitetan, hau posiblea bada ere, eredu honek behar dituen azpiegitura elektrikoak, inbertsioak eta gobernu-erakundeak bateraezinak dira epe ertainean. Gaur egun, megaproiektuen eta autokontsumoaren ereduaren arteko aldea nabarmena da, eta horrek megaproiektu korporatiboen diskurtso funtzional gisa salatzera garamatza, kapitalaren interesak herritarren interesen gainetik asetzeko apustu garbia baita.

5. Deskarbonizazioaren premiak oker bat sinistera garamatza, alegia, kontsumoa murriztea, eskala handiko instalazio berriztagarriak garatzea eta autokontsumoa sustatzearen artean ezin dugula hauetako bat lehenetsi. Gure ustez, hau akats handia da. Izan ere, lehentasunak ezarriko lituzkeen programa politikorik gabe, egungo energia-plangintzek  eta baliabideek trantsizioa megaproiektu korporatiboen hedapenera mugatzen dute, autokontsumoaren hedapena banakako ekimenera baztertuta gelditzen delarik. Ebidentzia horren aurrean, plangintza-mekanismo berrien beharra defendatzen dugu, kontsumoaren lurralde-muga batetik eta autokontsumoa eskala desberdinetan sustatzetik abiatuta, gure herriaren energia-politika egituratzeko ardatz gisa.

6. Garrantzitsua da trantsizio ekologikoa, gaur egun bezala, demokraziaren kontura ez egitea, baizik eta hori bultzatzeko balio izatea. Udalen eta kontzejuen ahotsak ukatu beharrean, Tapia Legeak edo Nafarroako PSISek edo proiektuen azelerazioari buruzko Europako Zuzentarauak egiten duten bezala, erdigunean jarri behar ditugu. Demokrazia ezin da izan formaz inposatutako eskala handiko garapenen konponketa kosmetikoa. Horren aurrean, aldez aurretik kontsulta libre, informatu eta lotesle bat egitea proposatzen dugu, afektatutako  komunitateei hitza emanez, bai eta edozein proiekturen aurrean zuhurtzia-printzipioa eraginkortasunez aplikatzea ere.     

7. Adierazi dugun bezala, egungo egoera delikatuaren oinarrian gure bizimodu inperiala dago, baina ezin dugu ahaztu erantzukizuna ez dagoela era berean banatuta. Askok eta askok hilabete amaierara iristeko ahalegina egiten duten bitartean (bereziki emakumeak talde ez hegemonikoen artean), enpresa energetikoek eta bankuek mozkinak metatzen dituzte eta etorkizuneko zorra bereganatzen jarraitzen dute European Green New Dealen finantzaketarekin. Erantzukizunen banaketa desberdin horren aurrean, antolaketa honek sortzen dituen harreman asimetrikoak auzitan jarri behar dira. Batez ere, aktore politiko eta enpresariek eragiten duten lurraldearen suntsiketa gelditu behar da, bizitzaren oinarri baita.

8. Egungo krisi egoerak ezartzen digun eraldaketa sozioekonomikoa herritarrak zentroan jartzeko aukera gisa ere ulertu behar dugu. Ahalmen demokratizatzaile hori ezin da egungo energia ereduari erantsi; aitzitik, energia ereduaren printzipio eta gidari izan behar da. Honela, egungo energia sisteman parte diren eragileak, prozedurak eta erakundeen egokitasuna zalantzan jarri behar ditugu. Ekoizpen eta kontsumo tokiak hurbilduko dituen birlokalizazioaren aldeko apustua egiten dugu. Hori funtsezkoa da herritarrak haien lurraldeetarako nahi duten energia ereduaz arduratzeko eta ahalduntzeko.

9. Ingurumen inpaktua garapen motaren araberakoa da. Honela, teknologia desberdinek eragin desberdinak dituzte. Honi gehitu behar zaio eskala handiko garapen korporatiboak eragin kualitatibo desberdina dutela, eta, gainera, sakrifikatu beharreko eremutzat hartzen diren lurraldearen zati batzuetan metatzen direla. Maila txikiagoko garapenek inpaktuak banatu eta apaltzeko aukera ematen dute, berauek justifikatzen dituzten kontsumo-moduetara hurbilduz. Azken hau askoz ere oinarri zentzudunagoa eta eraginkorragoa da trantsizio energetiko justu baterako.

10. Makroproiektu berriztagarri korporatiboen garapena askotan subiranotasun energetikoari erreferentzia eginez justifikatzen da. Funtsezkoa da kontuan hartzea megaproiektuek goi-tentsioko lineak dakartzatela eskutik, hauek sortutakoa ebakuatzeko. Goi-tentsioko linea hauek Red Eléctrica de Españak kudeatzen ditu era externo batean, eta operazio-baldintzak ezartzen ditu. MIBELek (Mercado Ibérico de Electricidad), berriz, ustiapen ekonomikoaren baldintzak ezartzen ditu. Ustiapena, kontrola eta kudeaketa kanpotik egiten da, merkantzia gisa ulertzen den energiaren onura ekonomikoa maximizatzeko helburuarekin. Subiranotasuna eraiki nahi duen edozein proiektuk behe-tentsioko sareak bultzatza eskatzen du, energiaren tokiko kudeaketa ahalbidetzeko eta energia desmerkantilizatzen laguntzeko.


                                                                                

CONTRA EL ACTUAL DESPLIEGUE DE MEGAPROYECTOS RENOVABLES Y EN DEFENSA DE LA VIDA


¿Dónde estamos?

Atravesamos una crisis ecosocial muy profunda. A nivel ecológico nuestros campos se empobrecen por el monocultivo, nuestros ríos contaminados fluyen menos caudalosos y la nieve se retira del Gorbea y los Pirineos. A nivel social son cada vez más las personas que tienen dificultad para llegar a fin de mes, que pasan frío, calor y viven en penumbras porque no pueden afrontar las facturas de la luz y el gas. Mientras tanto, la guerra se extiende por el mundo. Miles de personas en busca de refugio mueren en el Mediterráneo. La extrema derecha y el militarismo adquieren fuerza en toda Europa. El modelo de sociedad de Euskal Herria está en tela de juicio. Lo inconcebible se ha hecho cotidiano y la crisis es ya nuestra nueva normalidad.


¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

La apuesta por el crecimiento económico, por la mercantilización de todo bien y servicio, por los combustibles fósiles y por la globalización capitalista ha fracasado. Además, ha constituido un modo de vida estructuralmente injusto e insostenible. Hego Euskal Herria hoy es un enorme digestor fósil e industrial. Su buena salud depende de una circulación incesante de mercancías a nivel global y de una distribución desequilibrada de los beneficios. Nuestra riqueza, monopolizada y desigualmente repartida, sería imposible sin el extractivismo y la opresión en el Sur global, sin la logística y el transporte a nivel internacional basado en combustibles fósiles baratos y contaminantes, sin la destrucción ecológica causada por los procesos industriales y sin la exportación permanente de bienes de consumo como el automóvil (protagonista en la crisis climática y que representa algo más del 25% del PIB de nuestro País).

Todo lo expuesto nos hace a la vez dependientes y vulnerables. Dependientes porque este modo de vida es imposible sin todas esas personas y todos esos territorios a los que expoliamos. Y vulnerables, ya que cualquier desestabilización de todas esas gigantescas cadenas impediría sostener las demandas, que no necesidades, de nuestro territorio y de sus habitantes. A su vez, este modo de vida es injusto e insostenible. Injusto porque nunca podrá generalizarse a nivel global ni sostenerse sin una relación jerárquica entre mujeres y hombres, ni con el resto de pueblos del mundo; por no hablar de una explotación y desigualdad social intramuros cada vez más grande. E insostenible, ya que nuestra obsesión por el crecimiento no es separable de una necesidad voraz de cada vez más energía, ni a una destrucción ecológica cada vez más acelerada (climática, pero no solo).


¿Qué soluciones se nos ofrecen?

Por todas partes escuchamos hablar de transiciones verdes y digitales, cambios tecnológicos que dejarían intactos estos modos de vida y, al mismo tiempo, nos sacarían del atolladero en el que nos encontramos. Al ritmo de esta música, en Hego Euskal Herria entramados empresariales, oligopolios energéticos y partidos políticos han puesto a punto su propio plan de adaptación y lo han plasmado en Leyes autonómicas de Cambio Climático. Primero en el parlamento de Navarra y recientemente, en el de Vitoria-Gasteiz. Partiendo de un diagnóstico que hasta cierto punto podríamos compartir, nos proponen soluciones parciales, reduccionistas y engañosas, al establecer como punto de partida mantener unos niveles de consumo que sobrepasan de largo la biocapacidad de nuestro planeta. Nos hablan de descarbonización cuando en realidad se refieren a la electrificación de la economía y a la externalización de las emisiones contaminantes a otras latitudes donde no se perciban sus consecuencias. A poco que rascamos, vemos que los compromisos de reducción del consumo energético no son tales, no vienen acompañados de mecanismos concretos y el objetivo de descarbonización se reduce a las emisiones netas, limitadas al ámbito autonómico o estatal. Todo queda reducido en la práctica a una carta blanca para el desarrollo de macropolígonos renovables y su infraestructura asociada por parte de los poderes económicos.

Este desarrollo alimenta el mito de que las renovables industriales permiten sustituir otros usos energéticos, a la vez que mantener los niveles de consumo actuales. Por ahora, funcionan más como una extensión de la producción fósil que como una sustitución real de las fuentes de energía primaria. Queda así fuera del debate y de los planes de transición toda mención explícita a los cambios estructurales que deben de acompañar el desarrollo tecnológico, así como toda mención a las palancas más poderosas para poder materializar sus objetivos: los modelos de alimentación y de transporte; sólo este último responsable de más del 40% del consumo energético de nuestro territorio.

En definitiva, mientras se perpetúan los privilegios de una élite económica, nos prometen falsas soluciones sin asumir lo que éstas requerirían: poner radicalmente en cuestión a la oligarquía empresarial energética, romper con el imperativo de crecimiento económico, transformar rotundamente nuestro modelo productivo y energético, y profundizar en la democratización de nuestros territorios.


¿Qué proponemos?

Necesitamos dejar de engañarnos y poner en marcha con urgencia un proceso de decrecimiento organizado de abajo a arriba. Solo así seremos capaces de hacer simultáneamente tres cosas que necesitamos: a) frenar la crisis climática a través de una descarbonización y desfosilización real de nuestra producción; b) trabajar por la regeneración ecológica a la par que reintegramos nuestra economía en la biosfera; y, c) garantizar vidas justas, igualitarias y autónomas para nuestro pueblo y todos los pueblos del mundo.

Entendemos que nuestra responsabilidad no es preguntarnos cómo vamos a garantizar que las empresas sigan consumiendo energía y materiales y acumulando capital. O cómo vamos a sostener los consumos energéticos y de materiales de grandes aglomeraciones urbanas que, de forma insostenible, concentran cada vez mayor población, consecuencia de las decisiones políticas que silenciosamente se van tomando. La responsabilidad principal que tenemos como movimiento popular las habitantes de Euskal Herria es otra: defender la vida y el territorio.

Consideramos que la única posibilidad de hacer frente a la actual destrucción capitalista es reorganizarnos socialmente para salir de la trampa en la que hemos caído. Tenemos que reconstruir modos de vida que dejen de pensar cuánto territorio es necesario para cubrir los actuales deseos capitalistas y entender que lo que necesitamos es cambiar esos deseos para hacer que quepan en nuestra tierra. Por ello, al desarrollo ciego de megaproyectos renovables corporativos, proponemos un modelo en defensa de la vida, un modelo de decrecimiento para Euskal Herria que se realice en base a los siguientes ejes de intervención:

    1. Debemos partir de las capacidades de nuestro territorio para después pensar en qué tipo de vidas puede sostener. La base de nuestra economía deben ser el aprovechamiento de los flujos renovables y la producción de alimentos, escapando de la actual dependencia fósil y mineral. Debemos concertar estrategias de transformación de nuestros modos de vida que hagan efectiva la reducción de nuestro consumo en claves de justicia redistributiva, de un impulso fuerte de la agroecología y de una apuesta por garantizar y priorizar el autoconsumo universal, comunitario, democrático y a pequeña escala. Eso supondrá necesariamente poner en cuestión el actual modelo urbano e industrial y comenzar a trabajar por su transformación.

    2. El actual desarrollo renovable no persigue reemplazar el papel de las fósiles. Los megaproyectos renovables saturan los nodos de la red y requieren de grandes tendidos eléctricos para desalojar la energía producida. Ello, a su vez, contribuye a generar un gran mercado energético para dar cabida a toda tecnología que pueda competir en coste, desde las nucleares francesas a los ciclos térmicos de Marruecos. Frente a ello, para abandonar los combustibles fósiles proponemos una relocalización productiva en equilibrio con los recursos locales, pero diversificando las estrategias energéticas más allá de la electrificación. La electricidad jugará un papel clave en la descarbonización de algunos sectores, pero el actual plan de desarrollo no es capaz de dar solución a la urgente y necesaria descarbonización de sectores como el alimentario, el industrial y el transporte.

    3. Cualquier nuevo marco energético que se plantee debe ser compatible con una urgente y rotunda regeneración ecológica, un pilar base para enfrentar los efectos de la crisis climática. Esta tarea sigue pendiente. A pesar de discursos ambivalentes que señalan la necesidad de cubrir esta doble vertiente, los planes energéticos actuales se reducen acríticamente al desarrollo de grandes megaproyectos. Así, la actual transición energética queda reducida a la promoción de enormes extensiones fotovoltaicas y torres eólicas de más de 200 metros coronando nuestros montes. Esto supone una afección directa en la avifauna y una amenaza a la biodiversidad causada por la fragmentación directa de los ecosistemas.

    4. Desde muchas instancias se plantea que el desarrollo de un modelo de grandes instalaciones renovables en manos de empresas transnacionales es compatible con el autoconsumo de base comunitaria. Si bien se puede dar una coexistencia anecdótica, las necesidades de infraestructura eléctrica y las inversiones que requieren, así como las instituciones para su gobernanza, son incompatibles en el medio plazo. En la actualidad la palpable asimetría en el desarrollo del modelo megaproyectos respecto al comunitario, nos hace denunciar ese discurso como funcional al modelo de megaproyectos corporativos, suponiendo la primacía de los intereses del capital sobre los de la ciudadanía.

    5. La urgencia por la descarbonización está llevando a asumir que no podemos priorizar entre la reducción del consumo, el desarrollo de instalaciones renovables de gran escala y fomentar el autoconsumo. Consideramos que esto supone un gran error. En ausencia de un programa político de prioridades, los actuales mecanismos de planificación energética y los recursos a disposición de los distintos actores reducen la transición a un desarrollo ilimitado de los megaproyectos corporativos. De esta manera, el desarrollo del autoconsumo queda limitado a la iniciativa individual y la necesidad de reducir el consumo, a mero discurso. Frente a esta evidencia, defendemos la necesidad de nuevos mecanismos de planificación que partan de una limitación territorial del consumo y de un fomento del autoconsumo de distintas escalas como eje vertebrador de la política energética en nuestro pueblo.

    6. Es importante que la transición ecológica no se haga, como en la actualidad, a costa de la democracia, sino que sirva para impulsarla. En vez de negar las voces de los municipios y concejos, como hace la Ley Tapia, los PSIS en Navarra o la Directiva europea de aceleración de proyectos, debemos de ponerlas en el centro. La democracia no puede ser un arreglo cosmético a unos desarrollos a gran escala que vienen impuestos en forma y número. Frente a ello, proponemos una consulta previa libre e informada de las comunidades afectadas como medio vinculante; así como aplicar de manera efectiva el principio de precaución frente a cualquier desarrollo.

    7. Nuestro actual modo de vida imperial se encuentra en la base de la situación actual, pero no podemos olvidar que la responsabilidad no se encuentra igualmente repartida. Mientras muchas personas se esfuerzan por llegar a fin de mes (siendo las mujeres uno de los grupos no hegemónicos más afectadas), las energéticas o la banca acumulan beneficios record y siguen acaparando la deuda futura con la financiación del European Green New Deal. Ante este reparto desigual de responsabilidades, toca poner en cuestión esta organización estructural y las relaciones asimétricas que la sostienen y frenar en seco la destrucción del territorio, base de la vida, a manos de actores políticos y empresariales.

    8. La transformación socioeconómica que nos impone la actual situación de crisis, debe entenderse como una oportunidad para poner a la ciudadanía en su base. Este potencial democratizador no puede ser un añadido sobre el actual modelo energético, sino que éste tiene que ser transformado para que sea un principio rector del mismo. Esto nos debe llevar a cuestionar la pertinencia de los actuales actores, procedimientos e instituciones del sistema energético. Apostamos por una relocalización de la producción que acerque la producción al consumo. Se trata de algo fundamental para responsabilizar y empoderar a la ciudadanía en relación al modelo energético que quieren para sus territorios.

    9. El impacto medioambiental está condicionado por el tipo de desarrollos: distintas tecnologías tienen impactos diferenciados. A esto hay que añadir que los desarrollos corporativos a gran escala tienen un impacto cualitativamente distinto y que, además, concentrado en partes del territorio supone su sacrificio. Los desarrollos a menor escala permiten distribuir los impactos acercándolos a los modos de consumo que los justifican siendo una base mucho más sensata y eficiente para una transición energética justa.

    10. El desarrollo de megaproyectos renovables corporativos viene a veces justificado en clave de soberanía energética. Es fundamental no olvidar que los megaproyectos imponen el papel vertebrador de las líneas de alta tensión para su desalojo. Estas líneas de alta tensión son operadas de forma externa por Red Eléctrica de España, que impone las condiciones de operación; mientras que el MIBEL (Mercado Ibérico de la Electricidad) establece las condiciones de explotación económica. La explotación, control y gestión es ejercida externamente con el objetivo de maximizar el beneficio económico de la energía, que queda reducida a mera mercancía. Cualquier proyecto de transición energética que busque construir soberanía, requiere impulsar redes de baja tensión que permitirían una gestión local de la energía y contribuir a la desmercantilización de la misma.


                                                                                

CONTRE LE DÉPLOIEMENT ACTUEL DES MÉGAPROJETS RENOUVELABLES ET POUR LA DÉFENSE DE LA VIE

 

Où sommes-nous?

Nous traversons une crise éco-sociale très profonde. Sur le plan écologique, nos champs sont appauvris par la monoculture, nos rivières polluées coulent moins et la neige est retirée de Gorbea et des Pyrénées. Sur le plan social, de plus en plus de personnes ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont froid, chaud et vivent dans l’obscurité parce qu’elles ne peuvent pas payer les factures d’électricité  et du gaz. Pendant ce temps, la guerre fait rage dans le monde entier. Des milliers de personnes en quête de refuge meurent en Méditerranée. L’extrême droite et le militarisme gagnent en force dans toute l’Europe. Le modèle de société du Pays Basque est remis en question. L’inconcevable est devenu quotidien et la crise est désormais notre nouvelle normalité.

 

Comment en sommes-nous arrivés là ?

L’engagement en faveur de la croissance économique, de la marchandisation de tous les biens et services, des combustibles fossiles et de la mondialisation capitaliste a échoué. Il s’agit également d’un mode de vie structurellement injuste et insoutenable. Hego Euskal Herria est aujourd’hui un énorme digesteur fossile et industriel. Leur bonne santé dépend de la circulation mondiale incessante des biens et d’une répartition déséquilibrée des bénéfices. Nos richesses, monopolisées et inégalement réparties, seraient impossibles sans l’extractivisme et l’oppression dans les pays du Sud, sans la logistique et le transport au niveau international basés sur des combustibles fossiles bon marché et polluants, sans la destruction écologique causée par les processus industriels et sans l’exportation permanente de biens de consommation tels que l’automobile (protagoniste de la crise climatique et représentant plus de 25% du PIB de notre pays).

Tout ce qui précède nous rend à la fois dépendants et vulnérables. Dépendants, parce que ce mode de vie est impossible sans tous ces gens et tous ces territoires que nous pillons. Et vulnérable, car toute déstabilisation de toutes ces chaînes gigantesques rendrait impossible le maintien des demandes, et non des besoins, de notre territoire et de ses habitants. En même temps, ce mode de vie est injuste et insoutenable. Injuste parce qu’elle ne peut jamais être généralisée au niveau mondial ou maintenue sans une relation hiérarchique entre les femmes et les hommes, ou avec le reste des peuples du monde ; Sans parler d’une exploitation et d’une inégalité sociale toujours plus grandes à l’intérieur des murs. Et insoutenable, puisque notre obsession de la croissance est indissociable d’un besoin vorace de toujours plus d’énergie, ni d’une destruction écologique de plus en plus accélérée.

 

Quelles sont les solutions proposées ?

Partout, on entend parler de transitions vertes et numériques, de changements technologiques qui laisseraient intacts ces modes de vie et, en même temps, nous sortiraient du bourbier dans lequel nous nous trouvons. Au rythme de cette musique, dans Hego Euskal Herria, les réseaux d’entreprises, les oligopoles de l’énergie et les partis politiques ont peaufiné leur propre plan d’adaptation et l’ont incorporé dans des lois régionales sur le changement climatique. D’abord au parlement de Navarre et récemment, au parlement de Vitoria-Gasteiz. À partir d’un diagnostic que, dans une certaine mesure, nous pourrions partager. Ils proposent des solutions partielles, réductionnistes et trompeuses, en établissant comme point de départ le maintien de niveaux de consommation qui dépassent de loin la biocapacitéde notre planète. Ils parlent de décarbonation alors qu’en réalité ils font référence à l’électrification de l’économie et à la sous-traitance de ces émissions polluantes vers d’autres latitudes où leurs conséquences ne sont pas perçues. Dès que l’on gratte la surface, on s’aperçoit que les engagements de réduction de la consommation d’énergie ne sont pas tels, qu’ils ne s’accompagnent pas de mécanismes concrets et que l’objectif de décarbonation est réduit aux émissions nettes, au niveau régional ou étatique. Tout est réduit à une carte blanche pour le développement des macro-polygones renouvelables et de leurs infrastructures associées par les puissances économiques.

Cette évolution alimente le mythe selon lequel les énergies renouvelables industrielles peuvent remplacer d’autres usages de l’énergietout en maintenant la consommation actuel. Pour l’instant, ils fonctionnent davantage comme une extension de la production fossile que comme un véritable substitut aux sources d’énergie primaires. Ainsi, toute mention explicite des changements structurels qui doivent accompagner le développement technologique, ainsi que des leviers les plus puissants pour pouvoir matérialiser ses objectifs sont exclue sdu débat et des plans de transition : les modèles d’alimentation et de transport. Ce dernier est responsable à lui seul de plus de 40 % de la consommation d’énergie de notre territoire.

Alors que les privilèges d’une élite économique se perpétuent, on nous promet de fausses solutions sans présumer de ce qu’elles exigeraient : remettre radicalement en question l’oligarchie des entreprises énergétiques, rompre avec l’impératif de croissance économique, transformer radicalement notre modèle productif et énergétique, et transformer radicalement notre modèle de production et d’énergie.

 

Que proposons-nous ?

Nous devons cesser de nous leurrer et mettre en branle de toute urgence un processus de décroissance organisée de bas en haut. Ce n’est qu’alors que nous serons en mesure de faire simultanément trois choses dont nous avons besoin : a) freiner la crise climatique par une véritable décarbonisation et défossilisation de notre production ; b) œuvrer à la régénération écologique tout en réintégrant notre économie dans la biosphère ; et c) garantir une vie juste, égalitaire et autonome à notre peuple et à tous les peuples du monde.

Nous comprenons que notre responsabilité n’est pas de nous demander comment nous allons nous assurer que les entreprises continuent de consommer de l’énergie et des matériaux et d’accumuler du capital. Ou comment allons-nous soutenir la consommation d’énergie et de matériaux des grandes agglomérations urbaines qui, de manière insoutenable, concentrent de plus en plus de population, à la suite des décisions politiques qui sont prises en silence. La principale responsabilité que nous, habitants du Pays Basque, avons en tant que mouvement populaire en est une autre : défendre la vie et le territoire.

Nous croyons que la seule façon de faire face à la destruction capitaliste actuelle est de nous réorganiser socialement afin de sortir du piège dans lequel nous sommes tombés. Nous devons reconstruire des modes de vie qui cessent de penser à la quantité de territoire nécessaire pour couvrir les désirs capitalistes actuels et comprennent que ce dont nous avons besoin, c’est de changer ces désirs pour les adapter à notre terre. Pour cette raison, dans le développement aveugle de mégaprojets renouvelables, nous proposons un modèle de défense de la vie, un modèle de décroissance pour le Pays Basque qui se réalise sur la base des axes d’intervention suivants :

    1. Nous devons partir des capacités de notre territoire et réfléchir ensuite au type de vie qu’il peut soutenir. La base de notre économie doit être l’utilisation des flux renouvelables et la production de nourriture, en échappant à la dépendance actuelle à l’égard des fossiles et des minéraux. Nous devons nous mettre d’accord sur des stratégies de transformation de nos modes de vie qui rendent effective la réduction de notre consommation en termes de justice redistributive, une forte impulsion de l’agroécologie et un engagement à garantir et prioriser l’autoconsommation universelle, communautaire, démocratique et à petite échelle. Cela impliquera nécessairement de remettre en question le modèle urbain et industriel actuel et de commencer à œuvrer à sa transformation.

     2. Le développement actuel des énergies renouvelables ne cherche pas à remplacer le rôle des combustibles fossiles. Les mégaprojets d’énergie renouvelable saturent les nœuds du réseau et nécessitent de grandes lignes électriques pour déloger l’énergie produite. Ceci, à son tour, contribue à générer un grand marché de l’énergie pour accueillir toutes les technologies qui peuvent rivaliser sur le coût, de l’énergie nucléaire française aux cycles thermiques au Maroc. Face à cela, afin d’abandonner les énergies fossiles, nous proposons une relocalisation productive en équilibre avec les ressources locales, mais en diversifiant les stratégies énergétiques au-delà de l’électrification. L’électricité jouera un rôle clé dans la décarbonation de certains secteurs, mais le plan de développement actuel n’est pas en mesure d’apporter une solution à la décarbonation urgente et nécessaire de secteurs tels que l’alimentation, l’industrie et les transports.

     3. Tout nouveau cadre énergétique proposé doit être compatible avec une régénération écologique urgente et retentissante, pilier fondamental pour faire face aux effets de la crise climatique. Cette tâche est toujours en cours. Malgré les discours ambivalents qui soulignent la nécessité de couvrir ce double aspect, les plans énergétiques actuels sont réduits sans critique au développement de grands mégaprojets. Ainsi, la transition énergétique actuelle se réduit à la promotion d’immenses extensions photovoltaïques et de tours éoliennes de plus de 200 mètres couronnant nos montagnes. Cela a un impact direct sur l’avifaune et une menace pour la biodiversité causée par la fragmentation directe des écosystèmes.

     4. Dans de nombreux cas, il a été suggéré que le développement d’un modèle de grandes installations renouvelables entre les mains d’entreprises transnationales est compatible avec l’autoconsommation communautaire. Bien qu’il puisse y avoir une coexistence anecdotique, les besoins en infrastructures électriques et les investissements qu’elles nécessitent, ainsi que les institutions pour leur gouvernance, sont incompatibles à moyen terme. L’asymétrie palpable dans le développement du modèle de mégaprojet des multinationales par rapport au modèle communautaire nous fait dénoncer ce discours comme fonctionnel au modèle de mégaprojet, assumant la primauté des intérêts du capital sur ceux des citoyens.

    5. L’urgence de la décarbonation nous amène à supposer que nous ne pouvons pas prioriser entre la réduction de la consommation, le développement d’installations renouvelables à grande échelle et la promotion de l’autoconsommation. Nous considérons qu’il s’agit d’une grave erreur. En l’absence d’un agenda politique des priorités, les mécanismes actuels de planification énergétique et les ressources dont disposent les différents acteurs réduisent la transition vers un développement illimité des mégaprojets des multinationales. Le développement de l’autoconsommation se limite à l’initiative individuelle et à la nécessité de réduire la consommation à un simple discours. Face à cette évidence, nous défendons la nécessité de nouveaux mécanismes de planification qui partent d’une limitation territoriale de la consommation et de la promotion de l’autoconsommation à différentes échelles comme épine dorsale de la politique énergétique de notre ville.

    6. Il est important que la transition écologique ne se fasse pas, comme c’est le cas actuellement, au détriment de la démocratie, mais qu’elle serve à la promouvoir. Au lieu de nier la voix des communes, comme le font la loi Tapia, le PSIS en Navarre ou la directive européenne sur l’accélération des projets, nous devons les mettre au centre. La démocratie ne peut pas être un arrangement cosmétique pour des développements à grande échelle qui s’imposent dans la forme et le nombre. La démocratie ne peut pas être un arrangement cosmétique pour des développements à grande échelle qui s’imposent dans la forme. Face à cela, nous proposons une consultation préalable libre et éclairée des communautés affectées comme moyen contraignant, ainsi qu’une application effective du principe de précaution contre tout développement.

    7. Notre mode de vie impérial actuel est à la base de la situation actuelle., mais nous ne devons pas oublier que la responsabilité n’est pas également répartie. Alors que de nombreuses personnes ont du mal à joindre les deux bouts (les femmes étant l’un des groupes non hégémoniques les plus touchés), les entreprises énergétiques ou les banques accumulent des bénéfices records et continuent d’accumuler des dettes futures avec le financement du Green New Deal européen. Face à cette répartition inégale des responsabilités, il est temps de remettre en question cette organisation structurelle et les relations asymétriques qui la soutiennent et d’arrêter la destruction du territoire, base de la vie, aux mains des acteurs politiques et économiques.

    8. La transformation socio-économique que nous impose la situation de crise actuelle doit être comprise comme une opportunité de mettre la citoyenneté à la base. Ce potentiel de démocratisation ne peut pas s’ajouter au modèle énergétique actuel, mais il doit être transformé pour en devenir un principe directeur. Cela devrait nous amener à nous interroger sur la pertinence des acteurs, des procédures et des institutions actuelles du système énergétique. Nous sommes engagés dans une relocalisation de la production qui rapproche la production de la consommation. C’est essentiel pour responsabiliser et responsabiliser les citoyens par rapport au modèle énergétique qu’ils souhaitent pour leurs territoires.

    9. L’impact environnemental est conditionné par le type d’aménagements : différentes technologies ont des impacts différents. À cela, il faut ajouter que les développements des multinationales à grande échelle ont un impact qualitativement différent et que, de plus, le fait d’être concentrés dans certaines parties du territoire signifie leur sacrifice.  Des aménagements à plus petite échelle permettent de répartir les impacts, en les rapprochant des modes de consommation qui les justifient, étant une base beaucoup plus sensée et efficace pour une transition énergétique juste.

    10. Le développement des énergies renouvelables des multinationales se justifie parfois au regard de la souveraineté énergétique. Il est essentiel de ne pas oublier que les mégaprojets imposent le rôle des lignes à haute tension comme épine dorsale de leur expulsion. Ces lignes à haute tension sont exploitées à l’extérieur par Red Eléctrica de España, qui impose les conditions d’exploitation; tandis que le MIBEL (Marché ibérique de l’électricité) établi les conditions d’exploitation économique. L’exploitation, le contrôle et la gestion sont exercés à l’extérieur dans le but de maximiser le bénéfice économique de l’énergie, qui est explicitement comprise comme une marchandise.Tout projet de transition énergétique qui cherche à construire la souveraineté nécessite de construire des réseaux de basse tension qui permettent une gestion locale de l’énergie et contribuent à la démarchandisation de l’énergie.


SINATZEKO / PARA FIMER / POUR SIGNER

SINADURAK / FIRMAS / SIGNATURES

 

SINADURAK: 559

 1. Mikel Kormenzana (abeltzaina)
 2. Gonzalo Fernandez (ikerlaria)
 3. Alvaro Campos Celador (unibertsitateko irakaslea eta ikerlaria)
 4. Mar Garrote (nekazaria)
 5. Mikel Zuloaga "Mikelon" (ekintzaile soziala)
 6. Perico Ibarra (unibertsitateko katedraduna jubilatua)
 7. Juan Hernández (unibertsitateko irakaslea eta ikerlaria)
 8. Sara Ibañez (familia mediku jubilatua)
 9. Dalila Argueta  (giza eskubideen defendatzailea)
 10. Andoni Louzao (jubilatua)
 11. Maitane Arri (hizkuntza teknikaria)
 12. Rosa Lago Aurrekoetxea  (unibertsitateko irakaslea eta ikerlaria)
 13. Pello Larrinaga  (unibertsitateko irakaslea eta ikerlaria)
 14. Isabel Castro (sindikalista)
 15. Marije Etxebarria (sindikalista)
 16. Rebeka González de Alaiza (erresidentziako langilea)
 17. Mati Iturralde (familia mediku jubilatua)
 18. Iñigo Leza (basozaina)
 19. Iñigo Antepara (sindikalista eta unibertsitateko irakaslea)
 20. Roberto Ruiz de Arkaute (irakaslea)
 21. Adrian Almazán (unibertsitateko irakaslea eta ikerlaria)
 22. Julia López Fernández (kooperatibista)
 23. Amaia Gabilondo Jauregi (kooperatibista)
 24. Kristina Azazeta Urueña (etxez etxeko langilea)
 25. Evaristo Páramos (abeslaria)
 26. Soziedad Alkoholika (musika taldea)
 27. Mikel Lasagabaster Gómez (basozaina)
 28. Juan Ibarrondo Portilla.  (idazlea)
 29. Kike Pérez de Arriba Díaz de Argandoña (basozaina)
 30. Itxaso Balza de Vallejo (ingeniaria)
 31. Estíbaliz Gil Iriondo (familia medikua)
 32. Jabier Sáenz (sindikalista)
 33. Judith Arriolabengoa Unzueta ( Administraria)
 34. Jesusmari Soubies Garate (Pensionista)
 35. Miren Narbaiza (Musikaria)
 36. Alitxu Martínez del Campo (Gasteizko Mugimendu Feminista)
 37. Ohiane Perea (bertsolaria)
 38. Isa Álvarez Vispo (Educadora y Agroecóloga)
 39. Josebe Blanco (artzaina)
 40. Aitziber Sarobe (biologoa, unibertsitateko irakaslea eta ikerlaria)
 41. Martin Mantxo (ekintzaile soziala)
 42. Iraitz Elordi (okina)
 43. Felix Olaetxea (ingeniaria)
 44. Monika Reyes Eguia (sarrera saltzailea)
 45. Amagoia Eskudero Larrañaga (irakaslea)
 46. Beatriz Moral Ledesma (antropologoa)
 47. Jorge Garmendia Mate (elektrikaria)
 48. Francisco Javier Masid Balda (jubilatua)
 49. Angel Navas (jubilatua)
 50. Uxue Lasa Ameztoy (artista)
 51. Julián Arregui Etxabe (baratzaduna)
 52. Félix Irizar (sindikalista)
 53. Julen Zulaika ( baserritarra- bertsolaria)
 54. Josune Galarza Irureta (Ekonomia sozialean lanean)
 55. Gotzone Sestorain (baserritarra)
 56. Miriam Otxotorena (artzaina)
 57. Antonio Aretxabala (geologoa, ikerlaria)
 58. Esperanza Ursua (biologoa)
 59. Xabier Zubialde (ingeniaria)
 60. Julen Rekondo (ingurumen espezialista)
 61. Mikel Etxarte (metaleko langilea)
 62. Ramón Contreras López (jubilatua)
 63. Joxean Jauregui (jubilatua)
 64. Garbiñe Elizegi (osasun langilea)
 65. Eduardo Navascués (ingurumen aktibista)
 66. Pablo Lorente (metaleko langilea)
 67. Martintxo Zelaia (nekazaritzako injeniaria)
 68. Jule Goñi (itzultzailea)
 69. Jesus Mari Arbizu Txurio (hondakinen teknikaria eta jubilatua)
 70. Mikel Saralegi (osasun langilea)
 71. Julio Villanueva (basozaina)
 72. Roberto Pascual(injeniari tekniko topografikoa)
 73. Nerea Mariarena (irakaslea)
 74. Jorge Iriarte (aktibista soziala)
 75. Txema Berro  (jubilatua)
 76. Maura Rodrigo (postako langilea)
 77. Juan del Barrio (jubilatua)
 78. Mikel Arana Ibabe (nekazak teknikaria)
 79. Mª Valentina Asensio Martinez (sukaldaria eta hezitzailea)
 80. Iratxe Álvarez (sindikalista)
 81. Sergio de Juan Zuloaga  (Técnico ambiental y naturalista)
 82. Oskar Otxoa Agirre (Ekilibrista)
 83. Bakarne Sáez de Asteasu Garcia (Administrari informatikoa)
 84. Alfredo del Caz (Tecnico especialista forestal)
 85. Iosu Balmaseda Monje (Telefonicako Langilea)
 86. Josu Cuadra Cuadra (Albañil)
 87. Aner Garitaonandia Berasaluze  (Nekazaria)
 88. Oihane Astui Zulaika (Geologoa, Langile publikoa)
 89. Maria Pilar Asensio Gomez (Jubilatua)
 90. Belén Díaz Martí (Emprendedora)
 91. Leire Urien Berrostegieta (Gizarteratzailea)
 92. Teresa Blanco Blanco (Osasun langilea
 93. Andrés Salazar (Técnico Siderurgia)
 94. koldobika usubiaga zorrilla (gizarte hezitzailea)
 95. Txema García Paredes (Kazetaria ta idazlea)
 96. Mikel Arrillaga Bereziartua (Irakaslea)
 97. Juan José Aguirre (Ingeniero)
 98. Arantza Iruretagoiena Quintanilla (Hezitzailea)
 99. Teresa Pérez de Arriba (Funcionaria)
 100. Joserra Díez (Irakaslea eta ikertzailea)
 101. Nerea Madina (Diseñadora)
 102. Gurutze Badiola Sáenz de Ugarte (Enfermera)
 103. Pedro Zabala Fernández de Mendiola (Pensionista)
 104. Izaro Andrés Letamendia (Ferroviaria)
 105. Txetxu Martinez (Pentsioduna)
 106. Blanca Nieves Bautista Umbon (Jubilación)
 107. Amaia Saralegi (Ikaslea)
 108. Estibaliz Baglietto García (Ikus-entzunezko teknikaria)
 109. Eduardo Landa de Miguel (Técnico de mantenimiento)
 110. Fermin Xabier Santxez Agurruza (Irakaslea)
 111. Miren Itxaso Viñe Minayo (Ikaslea)
 112. Enrique del Hoyo Gutiérrez (Erretiratua)
 113. Jon Zubiaga Barrena  (Aktorea / Musikaria)
 114. Josu Andoni Murguialday Barrena (Peon)
 115. Joseba Sainz de Murieta  (Unibertsitateko irakaslea eta ikerlaria)
 116. Ekaitz Arbinaga Rivas (Inspector de Barcos)
 117. Diego Arribas (Profesor de Arte)
 118. Mikel Sarasola Manich (Educador Social)
 119. Rubén Sobron Fernández (Agricultor)
 120. Gergo Otxoa Agirre (Irakaslea)
 121. Ibai Encina Iñiguez de Ciriano (Músico)
 122. Kepa Bóveda Garai (Maisua)
 123. David Hoyos (Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria)
 124. Maite Zugarramurdi Aizpuru (Zelaria)
 125. Jesús Herrador Pouso "Txistu" (Langilea)
 126. Joseba Alvarez Forcada (Euskara Teknikaria)
 127. Xabier Maia Ortega (Ingurumen hezitzailea)
 128. Iñaki Valentín Pérez (Pensionista)
 129. Irati Olaziregi Alberdi (Klima aldaketa eta energia trantsiziorako teknikaria Urduñako Udalean)
 130. Aitor Armentia Bravo (Industriako Langilea)
 131. Ander Aguirrebeña (Paro)
 132. Asier Blas Mendoza (UPV/EHUko irakaslea)
 133. Javier Portillo Berasaluce (Irakaslea eta ikertzailea)
 134. Amaia Celaya García (Administración)
 135. Elena Reyero Alabort (HLE)
 136. Ainhoa Olaziregi Alberdi (Irakaslea)
 137. Amaia Apalauza Ollo (Itzultzailea)
 138. Alfredo López de Sosoaga López de Robles (Irakaslea)
 139. Koldobika Martin Escudero (Personal Docente e Investigador)
 140. Iradier Rosario (Jubilada)
 141. Leza Pesquera Maite (Irakaslea)
 142. Iulen Lizaso Aldalur (Herritarra)
 143. Andoni Llosa Ozaita (guia de naturaleza)
 144. Juan Luis Eizmendi Arsuaga (Sukaldaria)
 145. Oroitz Aseginolaza Madinabeitia (Maisua)
 146. Gorka Vales Aristu (Sindikalista)
 147. Júlia Martí Comas (investigadora ecofeminista)
 148. Nerea Agirre Lobo (Familia medikua)
 149. Igor Vara Salvador (Ingeniero)
 150. Maddi Zenotz (Administrativa)
 151. Edorta Alonso (Ekonomilaria)
 152. Efren Areskurrinaga Mirandona (EHUko irakaslea)
 153. Joseba Zorrilla Ruiz (Funcionario)
 154. Goretti Aldama Murga (Jubilada)
 155. Rafa Arriola (Ikasle)
 156. Eva Calleja Sanz (Traductora)
 157. Carlos González Sanz (Profesor de Enseñanza Secundaria)
 158. Mertxe Lorenzo Tolosa (Gizarte Langilea)
 159. Fran Zufiaur (Autónono)
 160. María Luisa Leyún Izco (Irakaslea)
 161. Maria Estefania (Medica)
 162. Alberto Bargos Cucó (Ipuinkontalaria)
 163. Arantzazu Burgos Fernández (Profesora Titular UPV/EHU)
 164. Leire Pagazaurtundua (Paro)
 165. Iñaki Gorriz Noain (Erizaina)
 166. Susana Ayestaran Ijurko (Gizarte Hezitzailea)
 167. Abel Pirras (Renovables)
 168. Tomax Elgorriaga (Injeniaria eta Antropologoa)
 169. María Montesino de la Iglesia (Socióloga y ganadera agroecológica)
 170. Juan Antonio Gómez Liébana (Sanitario jubilado)
 171. Ivon Lucas Arza (operario industria)
 172. Joxe Mari Irazusta Iribar (jubilatua)
 173. Javier Cuartero de Frías (Irakaslea)
 174. Itziar Fernandez Mendizabal (Activista de DD.HH.)
 175. Patxi Salaberri (EHUko irakasle ohia)
 176. Nerea Azkoaga (Nekazal ingeniari teknikoa eta abeltzaina)
 177. Sonia Maite Etxenausia Ross (Genero berdintasun aholkularia)
 178. Jesus Ma Uriarte Fernandez (Jubilado)
 179. Noemí Solanas Soler (Autonoma)
 180. Dolores enOvejas Amondarain (Irakaslea)
 181. Uxue Olaziregi Alberdi (Psikoterapeuta)
 182. Miguel María Mitxitorena Unanua (Jubilado)
 183. Mario del Río (Ingeniero)
 184. Cristina Garcia de Andoin Martin (Educadora social)
 185. Evaristo Rodriguez Rábano (Espeleólogo)
 186. Eñaut Otxoa Baglietto (Ikaslea)
 187. Iñaki Barcena Hinojal (Irakaslea)
 188. Naiara Corcuera Landaluze (Ingurumen hezitzailea)
 189. Olatz Garcia Caminos (Irakaslea)
 190. Ion Koldo Saenz de Urabain (Nekazari)
 191. Verónica Cabeza Sainz (Arquitecta)
 192. Belén López Astondoa (Hezitzaile)
 193. Iñaki Tera Fernández (Irakaslea)
 194. Aintzane Apeztegia (Administraria)
 195. Xabier Beramendi Ruiz (Labores de casa)
 196. Julen Larrinaga Martin (Matematikaria)
 197. Alexander Arritola Berasaluce (soldador)
 198. Alex Hernández Busto (Langilea)
 199. Luziano Agirre Goikoetxea (Trenbidelaria)
 200. Manuela Arregui Martinez de Armañanzas (Mis labores)
 201. Ines Gereka (jubilatua)
 202. Andrés Illana (Naturalista)
 203. Iraitz Santa Kruz Urbistondo (Nekazaria)
 204. Carlos Ansotegui Martínez (Educador ambiental)
 205. Salut Bueno (Gaztagilea)
 206. Xabier Pujana (Elektromekanikaria)
 207. Iñigo Olano Lopetegi (Irakaslea)
 208. Luis Alejos Escarpe (Montañero)
 209. Juan Victor del Barrio Iglesias (Jubilado)
 210. iker elosegi urrestarazu (kimatzailea)
 211. Ibai Ortiz de Arri Barrondo (Geografia eta Lurralde Antolakuntza ikaslea)
 212. Oier Goñi (Ingeniaritza ikaslea)
 213. Aitor Hernández López de Armentia (Jardinero)
 214. Joseba Petez (Langilea)
 215. Danel Castaños (Filosofia Irakaslea eta Ikerlaria)
 216. Jose manuel artola pikabea (Iturgina
 217. Janire Suberbiola Elgezabal (Enfermera
 218. Haritz Erkis Delpuerto (kimatzallea)
 219. Urdaspal Alberdi Uria (Nekazaria
 220. Oihana Arnaiz Olarte (Funcionaria administración)
 221. Rafa Núñez Murillo (Udal langilea)
 222. Koro Gomez Tena (Andereño)
 223. Arianne Unamuno Loidi (Euskara elkarteko koordinatzailea)
 224. Koldo Lezamiz Elgezabal (Irakaslea)
 225. Joxe Mari Mitxelena Unsai (Kooperatibista)
 226. Alfredo Uriarte Ruiz de Arbulo (Postaria jubilatua)
 227. M José Lainez Gabari  (Jubilada)
 228. Miguel Angel Gracia Eraso (Jubilado)
 229. Nerea Ortiz de mendibil arza (Erretiratua)
 230. Arantza Susperregi Del Escobal (Biologa, postako langilea)
 231. Beatriz jauregui (Dependienta)
 232. Jose Albelda Raga (Profesor de Univesidad)
 233. Iñaki Ochoa (Geólogo y consultor medioambiental)
 234. Mari Ángeles Ibisate Lander (Jubilada)
 235. Manoli Etxeberria (Trabajadora de sindicato)
 236. Victoria Palacios Herrera (Auxiliar sociosanitaria)
 237. Irati Martínez Balza de Vallejo (Ikasten)
 238. Leire Jainaga (Irakaslea)
 239. José Luis Elduayen (Jubilatua)
 240. Mikel Aceña Morales (Empleado
 241. Gustavo Ortiz (Basozaina)
 242. Begoña de Bernardo Miño (Autónoma)
 243. Bakartxo Nieva Maeztu (Irakasle erretiratua)
 244. Jesus Garay Hinojal (Jubilatua)
 245. Unai Fuente Gómez (Biólogo)
 246. Maria Begoña Martínez de Olcoz (Cocinera)
 247. Jose Ignacio Martinez Alejos (Basozaina)
 248. Juantxo Bolinaga Ullibarri-Arrazua (Químico)
 249. Leire Ginea (Irakaslea)
 250. Montse López Calleja (Docente)
 251. Eunate Olarreta Irazabal (Irakaslea)
 252. José Ángel Masa Espina (Maestro)
 253. Aitziber Irigoien Irigoien (Liburuzaina)
 254. Antikapitalistak Euskal Herria (Ezker Alternatiboa)
 255. Edurne ruiz iragi (Euskara irakaslea)
 256. Eva Garisoain Ibáñez (Zerbitzu orokorrak)
 257. Arantza Lasaga lasaga (Jubilatua)
 258. Erramun Galparsoro Goenaga (Psikomotrizista)
 259. Ara!Gorputz (Herri hezitzaileak)
 260. Gurutze Arregi Mujika (Jubilatua)
 261. Beatriz Umbon Arias (Irakaslea)
 262. Lorena Rodríguez Mattalía (Profesora Titular de Universidad)
 263. Nerea Idigoras Lasaga (Funcionaria)
 264. Mayi Lekuona (Permakultura diseinatzailea)
 265. Pablo Corral Broto (Historiador ambiental)
 266. Ana Bañares Aizpuru (EHUko atezaina)
 267. Santi Vaquero Ramos (Fotógrafo-Documentalista)
 268. Jule Costa Mendia (Gráficas)
 269. Amaia Zudaire Bengoetxea (Administrari laguntzailea)
 270. BDSKoop Elkartea (Ekonomia Soziala sustatu Bidasoaldean)
 271. Javier Umaran Muñoz ()
 272. Carlos de los Santos Aranaz (Atezaina)
 273. Eztizen Mena Gogenola (Metalezko langilea)
 274. Gixane Andueza Goikoetxea (Zaintzailea)
 275. María Piedad Calvo Diaz (Jubilada)
 276. Roberto Martínez (Irakaslea)
 277. María Sofía Pérez Ibiricu (Medico jubilada)
 278. Igor Urizar Murgoitio (Antikapitalistak-eko militantea)
 279. Oskar Quintela Martín (Ekologista)
 280. Eneko Garmendia Oleaga (Unibertsitateko irakaslea eta ikerlaria)
 281. Beatriz Garai Ibañez de Elejalde (Irakaslea)
 282. Iosune Garisoain Ibañez (Paro)
 283. Maialen Martiarena (EHKOlektiboko Koordinatzailea)
 284. Silvia García Muñoz (Celadora)
 285. Arturo Arrizabalaga Zelaia (Mantenimiento)
 286. Mikel Alvarez Forcada (Langabea)
 287. Ixone Rekalde (Aktibista)
 288. Jorge Riechmann (Profesor universitario)
 289. Fernando Fuentes-Guerra Soldevilla (Administrativo)
 290. Elena Garisoain Ibañez (Jubilada)
 291. Antonio ortega (Profesor Universitario)
 292. Andoni Canales Arrasate (Irakaslea)
 293. Miren Descarga Baztarrica (Irakaslea)
 294. Alejandro Remirez Ardanaz (Autonomo)
 295. Raoul Servert (Consultor en Medio Ambiente y Ordenación del Territorio)
 296. Itxaso Bilbao Latxaga (TCAE)
 297. Markos Gamboa (Artzaina)
 298. Azaitz Unanue Goikoetxea (Biologoa)
 299. Jan Kraft (Profesor de Alemán)
 300. Luis Miguel Acha Junguitu (Atezaina)
 301. Ana Gorostidi Pagola (Biologoa)
 302. Fernando Salegi Martinez (Ekologista)
 303. José Luis Sanz Zapata (Analista Garantías Ind. Siderometalúrgica)
 304. Oihana Garcia Alonso (Profesora UPV/EHU)
 305. Gabi Hernandez (Irakasle eta activista ecologista)
 306. Ramiro Lauzurika Fernandez (Erretiratuta)
 307. Jose Ramon Arrieta Zialzeta (Artzaina)
 308. Unai Ortega Lasuen (Unibertsitateko irakasle eta ikerlari)
 309. Rafa Pérez Beristain (Nekazal Ingeniari Teknikoa eta Ingurumen aktibista)
 310. Mikel Idigoras (Jubilado)
 311. Mikel Casado (Jubilado)
 312. Justo Sanz aspizua (Jubilado)
 313. Iñaki Arzoz Carasusan (Artista)
 314. Mirene Begiristain Zubillaga (UPV/EHUko irakaslea eta ikerlaria)
 315. Arantza Sanchez (Pensionista)
 316. María Pilar Buldain Miqueo (Jubilada)
 317. Ion Etxabe (Ingeniaria)
 318. Hilario Manzanedo Gabilondo (Biologoa)
 319. Rosa Rico Iturrioz (Mediku jubilatua)
 320. Agurne Fdez Agirre (Enfermera jubilada)
 321. Aitzol Otxoa Baglietto (Sukaldari)
 322. Tariq Baig Vila (Profesor de secundaria)
 323. Jesús María Etxarri Sotes (Repartidor)
 324. Igor Bernaola Abasolo (banku – langile)
 325. Marcelino Fraile Caba (Trabajador de la enseñanza jubilado)
 326. Oihan Pla Azantza (Itzultzailea)
 327. Izaskun Igeltz Lazkano (Profesora)
 328. Alfredo Luzarraga Quintana (Mis labores)
 329. Mikel Mirena Arribas Amestoy (TCAE)
 330. Kepa Olaiz Odriozola (ekologista)
 331. Alfredo Mendoza Ogueta (Jubilatua)
 332. Aritz Guerra Iriarte (Elektrizista)
 333. Pedro Aranbarri (Langilea)
 334. Zedarri Jauregi (Irakasle jubilatua)
 335. Esther Iruretagoiena (Hezitzailea)
 336. Erruki Ezkurra Mariezkurrena (Irakaslea)
 337. Joana Tolaretxipi Errazti (Ikaslea)
 338. Kike Fdz de Pinedo Alz. de Arkaia (Irakaslea)
 339. Egoitz Uriarte Muñoz (Irakaslea)
 340. Jon Ovejero Ateca (Desempleado)
 341. Aito Atseginolatza Iztueta (Baso garbiketak)
 342. Elena Arrieta Yarza (Varias)
 343. Maribi Ugarteburu (Zaintzailea)
 344. Errose Aurrekoetxea Gurtubai (Maistra jubilatua)
 345. Jorge Martínez  (Psicólogo de la Intervención Social)
 346. Nekane Jurado  (Economista y escritora)
 347. Delia Lopez Miguel (Irakaslea)
 348. Jon García (Irakaslea)
 349. Itziar Albaina Bakaikoa (Lehen Arretako Medikua)
 350. Imanol Mujika Landa (Udal langilea)
 351. Eduardo Ogando Arregui (Irakaslea)
 352. Beatriz Feijóo (Trabajadora social)
 353. Iñigo lopez de alda Larrañaga (Bombero)
 354. Mirian Arrizabalaga Badiola (Baserritarra)
 355. Txus Elorza Juaristi (Irakaslea)
 356. Jabi Losa (sindicalista)
 357. Josu Naveda Sáenz de Ugarte (Finantza-analista berriztagarrien proiektuetan)
 358. Rebeca de la Fuente Colina (Defensora de la vida)
 359. BIONEKAZARITZA, Arabako nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoaren elkarte (Elkartea)
 360. Asier Uribarri Benito (Okina eta arraunlari)
 361. Joseba Agirre Diaz (Irakasle ohia)
 362. Jon Garagarza Arozena (Ekonomia irakaslea eta ekintzaile soziala)
 363. Mikel Palacios (Ingeniero)
 364. Ángel Larraia Aristu (Jubilatu)
 365. Karla Murguialday Zubeldia (Irakaslea)
 366. Itziar Mascariano Albizu (Operaria industrial)
 367. Andoni Rodríguez García (Documentalista)
 368. Eneko Martínez balza de vallejo               (Ikaslea)
 369. Xabier Otegi Ariztondo (Zaintzan laguntzailea)
 370. Javier Atiega  (Operario)
 371. Miguel Angel Martinez Fernandez (Arotza)
 372. Ane Belategi Lopez de Aretxaga (Irakaslea)
 373. Ihintza Tellabide Amunarriz (euskara irakaslea)
 374. J Mikel Lopez de Lacalle (Basozain jubilatua)
 375. Sare Antifaxista Euskal Herria (Erakunde Antifaxista)
 376. Malen Otxoa Saenz de Valluerca (Orientatzailea)
 377. Teresa Lozano Rodríguez (Editora)
 378. Inmaculada Iturriria Ibáñez (Haur Hezitzailea)
 379. Lur Pagoaga Zaloña (Artzaina)
 380. Ignacio Serrulla Rech (Irakaslea)
 381. inaki gaztelu iraundegi (jubilatua)
 382. Miguel Gamez (Jubilado)
 383. Begoña Sierra Jiménez (Gerente Asoc. Profesional)
 384. Miren Oreja Erroz (Irakasle)
 385. Fernando García García (Jubilado)
 386. Txetxu Rojo (Jubilatua)
 387. Irene Guerrero Diago (Ingeniera)
 388. Sebas Armendariz (Ekonomilaria)
 389. Juana Olaizola (Enfermera)
 390. Txaro Castañares Larrea (Gizarte Langilea)
 391. Itsaso Delgado delcura   (Rrhh)
 392. Ana Cortés (Técnica en Medio Ambiente y Salud Laboral)
 393. Yolanda Murgiondo (Langilea)
 394. Joxédomingo Arce Ocon (Jubilado)
 395. Eunate Nicuesa Txakon (Idazkaria)
 396. Iñaki Goenaga Garmendia (Jubilatua)
 397. Xabier Rico Iturriotz (Pentsionista)
 398. Xabier García Gamazo (Consultor Interno Procesos y Proyectos)
 399. Endika Ruiz De Loizaga Fernández (Lorezain)
 400. Iban Echandi Vicente (Ingeniero Informático)
 401. Maria Vallejo Llanos (Diseinatzaile Grafiko)
 402. Oihana Ozkariz Collar (Psikologa Terapeuta Gestalt)
 403. Ibon Plazaola Okariz (Itzultzailea)
 404. David Pastor Andrés (Unibertsitateko Irakaslea)
 405. Jagoba Agirregoikoa Korta (Ingenieria)
 406. Arkaitz Bernaola Abasolo (Irakaslea))
 407. Fernando Díaz García (Jubilado)
 408. Txiki Antia (Funcionario)
 409. María Del Mar Infantes Garrido (Capataz Forestal)
 410. Julen Etxegarai Ibañez (Tecnico Informatico)
 411. Xabier Renteria Uriarte (Irakasle )
 412. Patxi Navas Goena (Margolari)
 413. Olatz Talavera (Abokatua)
 414. José Ángel De La Hoz Díaz De Alda (Irakaslea)
 415. Guadalupe Cuevas Pajares (Artesana)
 416. Andoni Larrañaga Olabarria (Herritarra)
 417. Haizea Ziluaga Larreategi (Abokatua)
 418. MIKEL BEREKOETXEA ZUASTI ()
 419. Patrik Unzurrunzaga Garate ()Joxédomingo Arce Ocon (Jubilado)
 420. Eunate Nicuesa Txakon (Idazkaria)
 421. Iñaki Goenaga Garmendia (Jubilatua)
 422. Xabier Rico Iturriotz (Pentsionista)
 423. Xabier García Gamazo (Consultor Interno Procesos y Proyectos)
 424. Endika Ruiz De Loizaga Fernández (Lorezain)
 425. Iban Echandi Vicente (Ingeniero Informático)
 426. Maria Vallejo Llanos (Diseinatzaile Grafiko)
 427. Oihana Ozkariz Collar (Psikologa Terapeuta Gestalt)
 428. Ibon Plazaola Okariz (Itzultzailea)
 429. David Pastor Andrés (Unibertsitateko Irakaslea)
 430. Jagoba Agirregoikoa Korta (Ingenieria)
 431. Arkaitz Bernaola Abasolo (Irakaslea))
 432. Fernando Díaz García (Jubilado)
 433. Txiki Antia (Funcionario)
 434. María Del Mar Infantes Garrido (Capataz Forestal)
 435. Julen Etxegarai Ibañez (Tecnico Informatico)
 436. Xabier Renteria Uriarte (Irakasle )
 437. Patxi Navas Goena (Margolari)
 438. Olatz Talavera (Abokatua)
 439. José Ángel De La Hoz Díaz De Alda (Irakaslea)
 440. Guadalupe Cuevas Pajares (Artesana)
 441. Andoni Larrañaga Olabarria (Herritarra)
 442. Haizea Ziluaga Larreategi (Abokatua)
 443. MIKEL BEREKOETXEA ZUASTI ()
 444. Patrik Unzurrunzaga Garate ()
 445. Nekane Altzela (Irakaslea)
 446. Goizeder Urbieta Saez (Gizarte Hezitzailea)
 447. Edurne Huesa Otegi (Ingurumen hezitzaile jubilatua)
 448. Brasi Bartolomé Treceño (Inst. Deportivas Municipales)
 449. Gonzalo Bustos Herranz (Médico de Familia)
 450. Haitz Lekunberri (Irakaslea)
 451. Ángel Bidaurrazaga Vandierdonck (Medikua)
 452. Leire Paz Leiza (Biologoa)
 453. María Sánchez (Veterinaria)
 454. Oier Etxebarria Gutierrez (Ingeniaria)
 455. Juan Olalde Agirre (Ingeniero Teknikoa)
 456. Lamia Filali-Mouncef Lazkano (Ikertzailea)
 457. Aritz Lonbide Lorente (Musikari eta irakasle)
 458. Asel Luzarraga Zarrabeitia (Idazlea – Itzultzailea)
 459. Edurne Zuazabeitia Olabe (Itzultzailea)
 460. Pello Lusarreta (Irakaslea)
 461. Ramon Albistur Marin (Antzerkigintza, jubilatua)
 462. Juan Carlos Trojaola Argarate (Langabezian)
 463. Joseba Undurraga Bidasolo (Langilea)
 464. Xabier Letona Biteri (Kazetaria)
 465. Maxi Portilla (Jubilatua)
 466. Luis Cuena Barrón (Jubilado)
 467. Nagore Cebrián García (Ikaslea)
 468. Enrike Miranda Garcia (Arquitecto)
 469. Patxi Zabalo (UPV/EHUko irakaslea)
 470. Roxa Okaritz Moran (Herritarra)
 471. Maria Alonso del Val (Sortzaile)
 472. Ritxi Aizpuru Zubizarreta (Editorea)
 473. BIOLUR ELKARTEA (Eredu ekologikoa sustatzen duen Gipuzkoako elkartea)
 474. Marisa Olite Cambra (Técnica en integración social)
 475. carolina Jack (Arquitecta)
 476. Gotzone Lekue Martinez de Zurbitu (Erizain laguntzailea)
 477. Jon Miner Aristizabal (Soinu teknikaria)
 478. Abel Sanz (Jubilado)
 479. Ainhoa de Bourthoumieu Alzugaray (Hostalaritza)
 480. Begoña Armendariz Murillo (Berdintasun teknikaria)
 481. Araitz Santamaria Rekondo (Kimikaria)
 482. Consuelo Delgado Beistegui (Liburu-editorea)
 483. Eva G. Magriñá (Ikerlaria)
 484. Maider Zubikarai Beristain (Biolurreko Koordinatzailea)
 485. Carlos Taibo (Profesor jubilado)
 486. Alice Leiciagueçahar (Retraitée de l'Éducation Nationale)
 487. María Begoña Seco Díaz (Antropóloga)
 488. Garazi Urien Ortuzar (Langilea)
 489. Chiara Bianchini (Enkarterrin makroeolikorik EZ)
 490. Enea Andueza Otsoa (Langilea)
 491. Teresa Arriolabengoa Unzueta (Jubilatua)
 492. Paula Anglada Vink (Biologa)
 493. Estibaliz Akesolo Meabe       Irakaslea)
 494. Amaia Galíndez Enebra (Chofer de autobús )
 495. Begoña Muñoz Gartzia (Publikoen Koordinatzailea)
 496. Helena Santamaría Rekondo (Irakaslea)
 497. Jon Altuna Iza (Kazetaria)
 498. Ixiar Rozas Elizalde (Idazlea)
 499. Sabino Ormazabal Elola (Ekologista)
 500. Julia Itoiz Jimenez (Etxekoandre)
 501. Juantxo Arakama Biurrun (Gizarte Ezitzailea)
 502. Jon Irastorza Garcés (Euskal herritarra)
 503. Francisco Aznar Bellido (Irakasle)
 504. Marta Jiménez Carrillo (Medica)
 505. José Anjel Azpirotz Erbiti (Artzaie)
 506. Nagore Zaldua Mendizabal (Biologoa)
 507. Alai Arozena Sestorain (Artzaia)
 508. Mendiko Lagunak (Mendi Taldea)
 509. Ane Naia Sufrate Abasolo (Famillia eta komunitateko medikua)
 510. Arantxa Lasa (Irakaslea)
 511. Asier Arrieta (Abokatua)
 512. Sara Artieda (Anitza)
 513. Iván Ruiz Rotaeche (Supervisor de mantenimiento y Director de la revista Pyrenaica)
 514. José María Iparragirre Balda (Pensionista y concejal de Elkarrekin Podemos)
 515. Raisa Alava Robina (Ilustradora)
 516. Ioritz Iparragirre Argandoña (Irakaslea)
 517. Zesar Martinez (Irakaslea)
 518. Modesto Sansiñena Arburua (Jubilatua)
 519. Iker Gorosterrazu Elizagoien (Bertso irakaslea)
 520. Haizea Otaola Usia (Irakaslea)
 521. Elena Blanco Blanco (Tester informática)
 522. Kiko Álvarez (Biologo)
 523. Usoa Garcia Magriña (Irakaslea)
 524. Ander Goti (Irakaslea)
 525. Joxe Delicado Molina (Diseinatzaile grafikoa)
 526. Xabier Zalbide (Itzultzailea)
 527. Naiara Mantzizidor Barinagarrementeria (Irakaslea)
 528. Egoitz (PRL)
 529. Andoni de la Concha Ruiz (Ekologista)
 530. Román Bengoa Larrañaga (Nekazaria)
 531. Julen Cicero Serrano (Langilea)
 532. Jon Terés (Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria)
 533. Javier Madrazo Lavín (Irakasle ohia)
 534. Irene Morales Loró (Medicina preventiva y Salud pública)
 535. Maite Segurola Garmendia (Irakaslea)
 536. Txetxu (Gizarte eraldatzailea)
 537. Iñaki Mariskurrena (Atezaina)
 538. Lierni Garcia Telleria (Harreman publikoak)
 539. Cata Etxegoien (Doktoregaia)
 540. Nekane Tomasena Elorza (Baratzezaina)
 541. Josetxo Lucas Arza (Baratzezaina)
 542. Itziar Diez de Ultzurrun Sagalà (Itzultzailea)
 543. Koldo Aldanondo Dendategui (Médico jubilado)
 544. Olatz Linazisoro Castro (Tabernari)
 545. Alfonso Caño (Irakaslea)
 546. Marife Larrazabal Fernández (Operador logístico)
 547. Txus Rodenas Martinez (Jardinera y tecnica fotestal y del medio ambiente)
 548. Patxi Erdozaln Beroiz (Jubilatu)
 549. Tom Berthault (Agricultor)
 550. Goiuri Alberdi Aresti (Ikerlaria)
 551. Alicia Lopez de Munain Solar (Sociologa)
 552. Jone Altxu Juanikorena  (Dendaria)
 553. Lara Aparicio Gomez (Enfermera)
 554. Gabi Basañez Ruiz (Baserritarra / Euskara irakaslea)
 555. Oscar Elorduy Elorduy (Atezaina)
 556. Andoni Etxeberria (Irakaslea)
 557. Tom Kucharz (Investigador)
 558. Tomi Etxeandia (Irakasle ohia)
 559. Ibai Rico (Unibertsitateko irakaslea eta mendi gidaria)

PRENTSA // PRENSA // PRESSE

Hemen jarriko ditugu manifestuari buruz argitaratutako prentsa-artikuluak: Aquí iremos colgando los diversos artículo de prensa publicados e...